Jarosław Iwaszkiewicz – Książka o Sycylii

30,00 

Z okazji 20 rocznicy śmierci Jarosława Iwaszkiewicza (2 III 1980) wznowienie ważnej książki w jego dziele, w którym mit Sycylii i jej historia od czasów Wielkiej Grecki zajmuje uprzywilejowane miejsce. Większość szkiców powstała jeszcze w latach 30., po pierwszej podróży włoskiej Iwaszkiewicza w 1931 roku. Kontynuował ją w latach okupacji. Ostatnie fragmenty pochodzą z 1955 roku (I wyd. 1958). Książka dedykowana jest Józefowi Rainfeldowi, malarzowi, który był Cicerone pierwszych podróży włoskich Iwaszkiewicza. Ich korespondencję wydał ostatnio Paweł Hertz.

“…pisałem tę książkę nie tylko dla czytelników. Pisałem także i dla siebie. Chciałem w niej może nie tyle odpowiedzieć sobie samemu na nurtujące mnie zagadnienia, ile zanurzyć się w atmosferę przeżyć tak dla mnie cennych, których istota jednak wyślizguje mi się spod wszelkich określeń. Ujęcie mojego stosunku do sztuki jest dla mnie zbyt trudne. Musiałem się zadowolić się opisem uczuć, jakie dzieła sztuki we mnie rozbudzają…” (autor)

Na stanie (może być zamówiony)